Tên miền sắp hết hạn tôi có thể chuyển đi nơi khác?

  • Thursday 21/06/2012

Hoàn toàn được, Bạn có thể chuyển đi nơi khác nhưng phải trước thời gian hết hạn 15 ngày.

Rate this post