Tên miền .VN được chuyển đổi Nhà đăng ký trong khoảng thời gian nào?

  • Sunday 16/10/2016

Chủ thể có thể chuyển đổi NĐK tên miền sau 60 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới và trước 30 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng.

Rate this post