Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tên miền .VN được chuyển đổi Nhà đăng ký trong khoảng thời gian nào?

Chủ thể có thể chuyển đổi NĐK tên miền sau 60 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới và trước 30 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng.

5 / 5 ( 12 bình chọn )
Exit mobile version