Tên miền .VN hết hạn – 42 ngày thì tôi có được đóng phí gia hạn cho tên miền nữa không?

  • Sunday 16/10/2016

Kể từ ngày tên miền hết hạn, bạn có thêm 35 ngày nữa để thực hiện đóng phí gia hạn cho tên miền. Sau khoảng thời gian này, tên miền sẽ bị thu hồi, bạn không thể đóng phí duy trì cho tên miền được nữa.

Nếu tên miền của bạn hết hạn – 42 ngày, bạn phải chờ tên miền xóa và cho phép đăng ký lại thì bạn mới đăng ký được. Thời gian tên miền thu hồi – 46 —> -55 ngày.