Cloud Drive30s: Hướng dẫn thao tác trên giao diện Web

  • Tuesday 06/07/2021

Thao tác với tập tin và thư mục trên giao diện Web Cloud Drive30s

1. Truy cập và quản lý tập tin của bạn bằng giao diện web Cloud Drive30s

 

Bạn có thể truy cập các tệp Cloud Drive30s của mình bằng giao diện Web Cloud Drive30s, tạo, xem trước, chỉnh sửa, xóa, chia sẻ và chia sẻ lại tệp. Quản trị viên Cloud Drive30s của bạn có tùy chọn vô hiệu hóa các tính năng này, vì vậy nếu thiếu bất kỳ tính năng nào trong hệ thống của bạn, hãy hỏi quản trị viên của bạn.

Nếu chưa có tài khoản Cloud Drive30s hãy liên hệ quản trị viên của bạn hoặc đăng ký ngay dịch vụ Cloud Drive30s tại đây

Giao diện đăng nhập Cloud Drive30s

2. Gắn thẻ tệp (tag)

Bạn có thể gán thẻ cho tệp. Để tạo thẻ, hãy mở tệp đến chế độ xem Chi tiết. Sau đó, nhập thẻ của bạn. Để nhập nhiều thẻ, hãy bấm phím trả về sau khi tạo mỗi thẻ. Tất cả các thẻ là thẻ hệ thống và được chia sẻ bởi tất cả người dùng trên máy chủ Cloud Drive30s của bạn.

Sau đó, sử dụng bộ lọc Thẻ ở thanh bên bên trái để lọc tệp theo thẻ.

3. Bình luận (Comment)

Sử dụng chế độ xem Chi tiết để thêm và đọc nhận xét trên bất kỳ tệp hoặc thư mục nào.

Nhận xét hiển thị với tất cả những người có quyền truy cập vào tệp.


4. Trình phát video

Bạn có thể phát video trong Cloud Drive30s bằng ứng dụng Trình phát video bằng cách chỉ cần nhấp vào tệp. Phát video trực tiếp bởi trình phát video Cloud Drive30s gốc phụ thuộc vào trình duyệt Web của bạn và định dạng video. Nếu quản trị viên Cloud Drive30s của bạn đã bật phát trực tuyến video và tính năng này không hoạt động trong trình duyệt Web của bạn thì có thể là sự cố trình duyệt.

Xem: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Supported_media_formats#Browser_compatibility

5. Điều khiển tệp

Cloud Drive30s có thể hiển thị bản xem trước hình thu nhỏ cho tệp hình ảnh, bìa MP3 và tệp văn bản, nếu điều này được quản trị viên của bạn cho phép. Di chuyển chuột qua tệp hoặc thư mục để hiển thị các điều khiển cho các hoạt động sau:

Yêu thích Nhấp vào ngôi sao ở bên dưới của biểu tượng tệp để đánh dấu nó là mục ưa thích và nhanh chóng tìm thấy tất cả các mục ưa thích của bạn bằng bộ lọc Mục ưa thích trên thanh bên trái.

Chia sẻ Chia sẻ tệp hoặc thư mục với một nhóm hoặc những người dùng khác và tạo chia sẻ công khai với siêu liên kết. Bạn cũng có thể xem bạn đã chia sẻ với ai và thu hồi một cách an toàn bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Lưu ý: bạn có thể xem tất cả các lượt chia sẻ lại các phần chia sẻ tệp ban đầu của mình.

Nếu tự động hoàn thành tên người dùng được bật, khi bạn bắt đầu nhập tên người dùng hoặc nhóm, Cloud Drive30s sẽ tự động hoàn thành nó cho bạn.

Bạn có 4 quyền chia sẻ:


• Có thể chia sẻ (Can reshared): cho phép người dùng mà bạn chia sẻ chia sẻ lại.

• Có thể chỉnh sửa (Can Edit): cho phép người dùng bạn chia sẻ cùng chỉnh sửa các tệp được chia sẻ của bạn và cộng tác bằng ứng dụng Tài liệu.

• Tạo (Can Create): cho phép người dùng bạn chia sẻ với để tạo tệp mới và thêm chúng vào phần chia sẻ.

• Thay đổi (Can Change): cho phép tải lên phiên bản mới của tệp được chia sẻ và thay thế nó.

• Có thể xóa (Can Deleted): cho phép người dùng bạn chia sẻ với để xóa các tệp được chia sẻ.
Cài đặt thời gian kết thúc chia sẻ (Set expiration date): cho phép chọn ngày kết thúc việc chia sẻ tệp/thư mục được chỉ định
Bây giờ bạn có thể đặt ngày hết hạn chỉ trên thư mục và dữ liệu công khai, và thư mục và dữ liệu địa phương không hết hạn khi thư mục và dữ liệu công khai hết hạn. Cách duy nhất để “hết hạn” một lượt chia sẻ địa phương là nhấp vào biểu tượng thùng rác để hủy chia sẻ tệp của bạn.

Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ tệp/thư mục với người dùng nào đó thì nhấn vào nút Ngừng chia sẻ (Unshared)

Menu tràn (ba chấm) hiển thị chi tiết tệp (Detail) và cho phép bạn đổi tên (Rename), di chuyển/sao chép (Move or Copy) tải xuống (Download) hoặc xóa tệp (Delete).

Biểu tượng bánh răng Cài đặt (Setting) ở phía dưới bên trái cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn các tệp ẩn (Show hidden file ) trong giao diện Web Cloud Drive30s của bạn. Đây cũng được gọi là dotfiles, vì chúng được bắt đầu bằng dấu chấm, ví dụ: .mailfile. Dấu chấm cho biết hệ điều hành của bạn ẩn trong các tệp này trong trình duyệt tệp của bạn trừ khi bạn chọn hiển thị chúng. Thông thường đây là những tập tin cấu hình, do đó, có tùy chọn để ẩn chúng.

6. Xem trước tệp

Bạn có thể hiển thị các tệp văn bản không nén, tệp OpenDocument, video và tệp hình ảnh trong người xem được nhúng Cloud Drive30s bằng cách nhấp vào tên tệp. Có thể có các loại tệp khác mà bạn có thể xem trước nếu quản trị viên Cloud Drive30s của bạn đã bật chúng. Nếu Cloud Drive30s không thể hiển thị một tệp, nó sẽ bắt đầu quá trình tải xuống và tải tệp xuống máy tính của bạn.

7. Điều hướng bên trong Cloud Drive30s của bạn

Điều hướng qua các thư mục trong Cloud Drive30s cũng đơn giản như việc nhấp vào một thư mục để mở thư mục và sử dụng nút quay lại trên trình duyệt của bạn để chuyển sang thư mục trước đó. Cloud Drive30s cũng cung cấp thanh điều hướng ở đầu trường Tệp cho điều hướng nhanh.


Khung nhìn Details hiển thị thông tin về Hoạt động (Activities), Bình Luận (Comment) và Chia Sẻ (Shared)

8. Biểu tượng trạng thái chia sẻ (Shared)

Bất kỳ thư mục nào đã được chia sẻ đều được đánh dấu bằng biểu tượng Lớp phủ được chia sẻ. Chia sẻ liên kết công khai được đánh dấu bằng một liên kết chuỗi. Các thư mục không được chia sẻ sẽ trống.

Như hình trên thì thư mục Photos đang được chỉa sẻ (có chữ Shared)

9. Tạo hoặc tải lên tệp và thư mục

Tải lên hoặc tạo tệp hoặc thư mục mới trực tiếp trong thư mục Cloud Drive30s bằng cách nhấp vào nút Mới (New) trong ứng dụng Tệp.

Nút Mới (New) cung cấp các tùy chọn sau:

Mũi tên lên Tải tệp (Upload File) từ máy tính của bạn lên Cloud Drive30s. Bạn cũng có thể tải lên các tệp bằng cách kéo và thả chúng từ trình quản lý tệp của bạn.

Tập tin văn bản:  Tạo một tập tin văn bản mới và thêm tập tin vào thư mục hiện tại của bạn.

Thư mục: Tạo một thư mục mới trong thư mục hiện tại (New Folder)

10. Chọn tệp hoặc thư mục

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tệp hoặc thư mục bằng cách nhấp vào hộp kiểm của chúng. Để chọn tất cả các tệp trong thư mục hiện tại, hãy nhấp vào hộp kiểm nằm ở đầu danh sách tệp.

Khi bạn chọn nhiều tệp, bạn có thể xóa tất cả các tệp hoặc tải chúng xuống dưới dạng tệp ZIP bằng cách sử dụng Xóa hoặc Tải xuống các nút xuất hiện ở trên cùng.

Lưu ý: Nếu nút Tải xuống không hiển thị, quản trị viên đã tắt tính năng này.

11. Lọc chế độ xem tệp

Thanh bên trái trên trang Tệp có chứa một số bộ lọc để nhanh chóng sắp xếp và quản lý tệp của bạn.

Tất cả các tệp (All Files) Chế độ xem mặc định; hiển thị tất cả các tệp mà bạn có quyền truy cập.

Các tệp đươc mở trước đó (Recent)

Yêu thích (Favorites) Các tệp hoặc thư mục được đánh dấu bằng dấu sao màu vàng.

Chia sẻ với bạn (Shared with you) Hiển thị tất cả các tệp được chia sẻ với bạn bởi một người dùng hoặc nhóm khác.

Chia sẻ với người khác (Shared with others) Hiển thị tất cả các tệp mà bạn đã chia sẻ với người dùng hoặc nhóm khác.

Chia sẻ bằng liên kết (Shared by link) Hiển thị tất cả các tệp được bạn chia sẻ qua liên kết công khai.

Thẻ (Tags) hiển thị các tệp được lọc theo thẻ (tags) mà bạn tạo

Bộ nhớ ngoài (tùy chọn) Các tệp mà bạn có quyền truy cập vào các thiết bị và dịch vụ lưu trữ bên ngoài như Dropbox, Google và Amazon S3.

12. Di chuyển tệp

Bạn có thể di chuyển tệp và thư mục bằng cách kéo và thả chúng vào bất kỳ thư mục nào.

Ngoài ra bạn cũng có thể cài đặt phần mềm sync client lên máy tính để việc upload/download tập tin được dễ dàng hơn, tham khảo hướng dẫn tại đây