Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Thay đổi danh bạ mặc định trên Outlook

Khi bạn mở danh bạ trên Outlook, mặc định sẽ hiển thị danh bạ nội bộ. Trong trường hợp bạn có nhiều danh bạ và cần thay đổi danh bạ mặc định hiển thị. Bạn có thể làm theo hướng dẫn sau.

Bạn có thể thay đổi danh bạ mặc định qua các bước sau:

  1. Mở Sổ địa chỉ bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + B hoặc qua biểu tượng Address Book ở phía bên phải của tab Home.
  2. Trong hộp thoại Address book, chọn Tools-> Options
  3. Ở mục “When opening the address book, show this address list first”, chọn danh bạ bạn cần hiển thị.
  4. Nhấn OK.
  5. Đóng hộp thoại Sổ địa chỉ.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn khác tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Rate this post
Exit mobile version