Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản quản lý dịch vụ Email Pro 2021

  • Friday 20/08/2021

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản quản lý

Đối với dịch vụ Email Pro, P.A Vietnam đang cung cấp dựa trên nền tảng eMail Admin Pro. Sau khi đăng ký dịch vụ, bạn sẽ nhận được thông tin quản lý dịch vụ thông qua Email đăng ký, bạn có thể truy cập trang quản lý Email để thực hiện thay đổi lại mật khẩu tài khoản quản lý và quản lý thông tin này.

Đầu tiên cần truy cập trang quản trị dịch vụ Email, thường sẽ có dạng  httpS://mailXX.maychuemail.com:1000

(XX là số và sẽ thay đổi, bạn có thể xem thông tin nhận được qua Email đăng ký là chính xác nhất)

 

 

Username: nhập vào Email quản lý

Password: nhập vào mật khẩu của Email quản lý

(Thông tin trên sẽ gửi qua Email đăng ký dịch vụ của bạn)

Click chọn Login để đăng nhập vào hệ thống

 

 

Tại trang Dashboard, bạn click chọn mục Preferences phía góc trên bên phải và chọn tab Password để tiến hành thay đổi mật khẩu

 

 

Old password: nhập vào mật khẩu hiện tại

New password: nhập vào mật khẩu mới

Confirm new password: nhập lại mật khẩu mới

Lưu ý: Đặt mật khẩu theo qui tắc tối thiểu 10 kí tự, bao gồm chữ thường, HOA, và số, khuyến khích có thêm kí tự đặc biệt.

Click Save changes để thay đổi mật khẩu

 

 

Bạn sẽ nhận được thông báo: Profile has been updated nghĩa là đã thay đổi mật khẩu thành công. Bạn có thể Logout và Login lại với mật khẩu mới để kiểm tra.

Trường hợp bạn muốn sử dụng mật khẩu ngẫu nhiên do hệ thống tạo, bạn cần copy mật khẩu ngẫu nhiên hệ thống tạo ra và lưu ra ngoài trước, sau đó click vào mục Use this password, hệ thống sẽ tự động cập nhật mật khẩu ngẫu nhiên vào 2 ô New passwordConfirm new password, bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào ô Old Password, Click Save changes để thay đổi mật khẩu.

 

 

Vì tài khoản quản lý chỉ dành cho mục đích quản trị Email, không phải là 1 Email thông thường vì vậy bạn sẽ không thấy tài khoản này trong mục Email và cũng  không sử dụng được tài khoản quản trị khi truy cập Web Mail hoặc cấu hình sử dụng các giao thức SMTP/POP/IMAP được.

 

 

Bạn có thể tham khảo các gói dịch vụ Email Server được P.A Vietnam cung cấp tại địa chỉ sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server-rieng.html

https://www.pavietnam.vn/vn/super-email-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-premium.html

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

5/5 - (1 bình chọn)