Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Thay đổi múi giờ trong Apache và PHP

Thay đổi múi giờ trong Apache và PHP

Bài viết sau sẽ  hướng dẫn sau sẽ hướng dẫn cách thay đổi múi giờ trong Apache và PHP.  Nhờ đó hiển thị ngày giờ chính xác trong các tập tin log như: error.log, access.log and php_error_log…  của các phần mềm Apache, PHP, MySQL để có thể theo dõi tình trạng của hệ thống tốt hơn

1. Đổi múi giờ trong Apache

Mở tập tin httpd.conf và thêm dòng sau:
SetEnv TZ Asia/Ho_Chi_Minh

2. Đổi múi giờ trong PHP

Mở tập tin php.ini tìm đoạn date.timezone trong khu vực [Date] và đổi thành:
date.timezone = "Asia/Ho_Chi_Minh"
Bạn có thể xem các múi giờ được quy định tại địa chỉ http://php.net/date.timezone

3. Đổi múi giờ trong MySQL

Mở tập tin my.ini sau đó thêm hoặc thay thế đoạn
default-time-zone = "Asia/Ho_Chi_Minh"

Khởi động lại Apache và MySQL để xem sự thay đổi!

Theo https://manios.org/2013/03/05/change-timezone-to-apache-server-and-php

———————————–

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các bài viết hữu ích khác: https://kb.pavietnam.vn/category/linux-hosting

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version