Thay đổi ngôn ngữ cho wordpress, định dạng thời gian, múi giờ

  • Tuesday 03/03/2020

Thay đổi ngôn ngữ cho wordpress.

Để thay đổi ngôn ngữ backend và frontend của WordPress, đăng nhập vào admin website –> Setting –> General. Thay đổi tùy chọn Site Language thành ngôn ngữ muốn sử dụng.

Sau hoàn tất việc cài đặt kéo xuống cuối trang và bấm Lưu thay đổi (Save changes) để lưu lại cài đặt, ngôn ngữ mới sẽ được áp dụng cho trang web.

Thay đổi định dạng thời gian, múi giờ.

Để thay đổi định dạng thời gian và múi giờ của website các bạn kéo xuống dưới một chút sẽ thấy có 3 mục Timezone, Date Format, Time Format. Tại đây các bạn tùy chỉnh theo múi giờ hiện tại của các bạn sau đó bấm Save Changes.