Thay đổi tên chủ thể tên miền có làm gián đoạn hoạt động của tên miền không?

  • Sunday 16/10/2016

Quá trình đổi tên chủ thể sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động tên miền của bạn. Khi thay đổi, NĐK chỉ thay đổi thông tin không thay đổi cấu hình tên miền.