Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Thay đổi tên chủ thể tên miền có làm gián đoạn hoạt động của tên miền không?

Quá trình đổi tên chủ thể sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động tên miền của bạn. Khi thay đổi, NĐK chỉ thay đổi thông tin không thay đổi cấu hình tên miền.

4.9 / 5 ( 11 bình chọn )
Exit mobile version