Thay đổi tên miền( domain) của web được phát triển từ WordPress

  • Thursday 19/09/2013

1. Bạn cần đăng nhập vào trang quản trị hosting, đối với gói hosting wordpress tại PA thì link truy cập là https://example.com:2083

Vào phpmyadmin chọn table “wp-option” trong cột option_name tìm đến dòng “site url”, các bạn thay thế domain cũ ở đây thành domain mới cần đổi rồi save lại. Thử lại xem web đã chạy đúng với domain mới chưa. Nếu vẫn chưa được thì làm theo bước kế tiếp.

2. Quý khách có thể mở file wp-config.php rồi thêm 2 dòng sau vào đầu file:

 

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Thay thế domain example.com thành domain mà quý khách cần đổi. Rồi save lại và thử kết quả xem.

Chúc các bạn thành công.
Rate this post