Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

2 Cách thay đổi Time zone, Date trong Server Linux

Hướng đẫn thay đổi Time zone, Date trong  Server Linux

Bài viết này hướng dẫn thay đổi , thiết lập lại time zone trên server Linux theo mong muốn .Với bài viết này chúng tôi hy vọng giúp các bạn có thể thực hiện theo nhu cầu của mình với các bước sau:

Cách 1

cd /etc
rm localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh   localtime
date
Sat Dec  5 7:30:20 ICT 2015

Cách 2

vim /etc/timezone
export TZ=Asia/Ho_Chi_Minh

=====

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký dịch vụ server / VPS  sử dụng tại địa chỉ sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/thue-server-rieng.html

Bạn có thể xem thêm các bài viết khác tại Link sau :

https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation/linux-server

Dịch vụ khuyến mãi khác tại pa:

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

4.5/5 - (115 bình chọn)
Exit mobile version