[Chat30s] Thêm tài khoản nhân viên hỗ trợ LiveChat

  • Sunday 24/05/2020

Thêm nhân viên hỗ trợ LiveChat

Khi Quý khách đăng ký dịch vụ Chat30s. Sau khi đã hoàn tất cải đặt Livechat vào website. Quý khách cần tiến hành thêm nhân viên mới để chat với khách hàng trên website.

Cách thực hiện như sau :

Đăng nhập tài khoản quản trị -> vào Menu -> tại mục “Quản lý hệ thống” -> vào mục “Thành Viên”

Ở trang tiếp theo Click nút “Thêm Thành Viên”

Giao diện thêm thành viên như sau.

1 – Tên đăng nhập : Đây là tên đăng nhập cho nhân viên khi sử dụng sẽ đăng nhập vào livechat để hỗ trợ khách hàng
2 – Kích hoạt : Thiết lập trạng thái cho nhân viên gồm 3 trạng thái : Đã kích hoạt – Chưa kích hoạt – Tạm khóa
3 – Ưu tiên chat : nhập giá trị số, hệ thống sẽ ưu tiên chuyển yêu cầu chat cho nhân viên này khi nào đủ số lượng thì sẽ chuyển cho người khác. Để trống sẽ không ưu tiên chuyển

Lưu ý : khi tạo nhân viên Quý khách không chọn mục “Tài khoản chính” nếu chỉ cần tạo tài khoản nhân viên bình thường. Mục “Tài khoản chính” chỉ sử dụng khi cần tạo tài khoản phụ, tìm hiểu thêm về tài khoản vụ tại đây

Sau khi nhâp đầy đủ các thông tin click nút “Thêm mới” để tạo.

Ngoài các mục chính cần nhập thông tin ở trên, mỗi nhân viên còn có thêm các thông số sau

– Xem thông tin chat cũ của Khách : Khi nhân viên tiếp nhận chat. Hệ thống sẽ tải lịch sử chat với khách hàng trước đó theo điều kiện bạn cấu hình tại phần “Cài đặt cuộc chat” (nhận diện theo Email, SĐT, hoặc địa chỉ IP)

– Xem lịch sử chat theo kênh : cấp quyền cho phép nhân viên này được xem lịch sử chat của các nhân viên khác theo kênh được chọn.

– Xem lịch sử chat theo nhóm : cấp quyền cho phép nhân viên này được xem lịch sử chat của các nhân viên khác theo nhóm được chọn

 

Đăng nhập vào LiveChat

Sau khi hoàn tất tạo nhân viên, Quý khách có thể đăng nhập ngay để sử dụng chat với khách hàng trên website.
Đăng nhập tại link : https://livechat.pavietnam.vn

 

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây
Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi -khuyến mãi thường xuyên
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post