[Chat30s] Thêm nhân viên vào cuộc chat

  • Tuesday 30/07/2019

Chức năng có trên phiên bản giao diện Version2. Một nhân viên đang chat với Khách hàng có thể add thêm nhân viên khác để hỗ trợ chat cùng lúc – chat nhóm

Để thực hiện, tại cuộc chat với Khách hàng, bạn click vào mục xem chi tiết thông tin khách hàng.

 

Tiếp theo click như hình dưới

 

Cuối cùng Quý khách tích chọn nhân viên muốn add vào cuộc chat. Các nhân viên được add vào sẽ xuất hiện thông báo cuộc chat và có thể cùng chat chung với nhau.

 

Sau khi add thêm nhân viên, danh sách các nhân viên được thêm vào cuộc chat sẽ thể hiện phía dưới, và người chủ cuộc chat sẽ có quyền remove các nhân viên đã được thêm vào trước đó.

Rate this post