Thêm tài khoản phụ kỹ thuật và kế toán cho tài khoản hỗ trợ!

  • Wednesday 21/08/2019

Thêm tài khoản phụ kỹ thuật và kế toán cho tài khoản hỗ trợ!

   Nhằm tạo kiện để khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình gửi yêu cầu hỗ trợ lên trang support.pavietnam.vn, hệ thống support đã cập nhật thêm tính năng cho phép tạo tài khoản phụ cho nhân viên kỹ thuật hay kế toán của công ty gửi yêu cầu. Để thực hiện đăng nhập bằng tài khoản PA-xxxxx chính, sau khi đăng nhập thành công vào mục “thay đổi” Hoặc TAB “TÀI KHOẢN”  Bên cạnh Tab “THẺ THÀNH VIÊN” 

 

 

 

 Sau đó trình duyệt sẽ chuyển sang một giao diện khác, chọn  TAB :”TÀI KHOẢN KỸ THUẬT” hay  “TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

 

Cập nhật thông tin mật khẩu và email, nhấn “Thay Đổi” để cập nhật. Sau đó bạn có thể vào TAB “TÀI KHOẢN”  chọn “Phân quyền nhân viên“, để tiến hành phân quyền các thao tác của tài khoản phụ trong support.pavietnam.vn

 

 

 

Giao diện phân quyền cho tài khoản phụ kỹ thuật và kế toán