[Chat30s] Thêm tài khoản phụ (subaccount)

  • Saturday 25/11/2017

Tài khoản phụ sử dụng khi muốn có 1 nhân viên có thể hỗ trợ chat ở bất kỳ phòng ban, nhóm nào. Trong trường hợp Quý khách có nhiều nhân viên A hỗ trợ livechat chính cho toàn website. Bình thường nhân viên này sẽ đảm nhiệm phụ trách 1 chuyên mục hoặc phòng ban. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhân viên của phòng ban khác không online mà có khách hàng muốn chat với phòng ban đó thì nhân viên A sẽ hỗ trợ.

Để làm được như trên, quý khách cần tạo tài khoản phụ cho nhân viên A này.  Vào mục Quản lý hệ thống -> Thành viên để tạo mới 1 thành viện.

Tại mục tài khoản chính sẽ chọn nhân viên A này làm tài khoản chính. Một tài khoản chính có thể có nhiều tài khoản phụ

Sau khi tạo tài khoản phụ sẽ thể hiện như sau :

Lúc này, Quý khách có thể add tài khoản phụ này vào các phòng ban, nhóm khác nhau. Khi có yêu cầu chat được chuyển vào vào tài khoản phụ thì tài khoản chính của nhân viên A cũng sẽ nhận được, và nhân viên A có thể tiếp nhận cuộc chat để hỗ trợ khách.

Rate this post