Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Thiết lập con trỏ soạn thảo trên giao diện Roundcube

1. Mô tả thông tin

Khi sử dụng giao diện Roundcube để kiểm tra trên webmail và soạn nội dung mail trong một số trường hợp chúng ta sẽ gặp con trỏ của phần soạn thảo nội dung văn bản mail mới nằm bên dưới phần nội dung của mail cũ và cứ nhằm tưởng đó là lỗi của phần mềm mail.

2. Hướng dẫn thiết lập con trỏ trên giao diện roudcube

Thế nhưng trên thực tế đây không phải là lỗi trên phần mềm mail mà là chúng ta tùy chọn phần con trỏ soạn thảo chưa đúng. Để khắc phục tinh trạng này, chúng ta cần phải thiết lập lại con trỏ trong phần cài đặt khi trả lời mail trên giao diện Roundcube.

Chúng ta có thể vào phần cài đặt và thiết lập con trỏ sau:

 

Chúc mọi người thiết lập con trỏ trên giao diện roudcube thành công và có phần soạn thảo như mong muốn.

 


Vui lòng tham khảo các bài viết hướng dẫn về Email Server theo link sau:

https://kb.pavietnam.vn/category/EmailServer

Vui lòng tham khảo các thông tin ưu đãi từ PA Việt Nam theo link sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/chuong-trinh-khuyen-mai

4.5/5 - (193 bình chọn)
Exit mobile version