Thiết lập SMTP của Gmail cho WordPress

  • Thursday 12/10/2017

Để thiết lập SMTP chính xác như trong bài này, bạn cần bật chứng thực 2 lớp (2-Step Verification) cho tài khoản nếu bạn chưa bật, bằng cách vào https://myaccount.google.com/

Bước 1: Truy cập đăng nhập và bảo mật

Bước 2: Chọn bật chức năng bảo mật hai lớp.

Bước 3: Sau khi bật xong, bạn vào lại phần Signing in to Google như bước 1 và chọn Mật khẩu ứng dụng

Chọn vào mục mật khẩu ứng dụng, sau đó kéo xuống dưới chọn Select app là Mail và Select device bạn chọn cái gì cũng được, rồi ấn Generate. (Nếu dùng tiếng Anh)

Sau khi hoàn tất, Google sẽ tạo ra 1 đoạn mã authenticate, mã này quý khách dùng để kết nối với SMTP Pass tại các plugin của các Open Source cần kết nối SMTP với phía Gmail.

https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Open-Source/Wordpress/Cau-hinh-SMTP-voi-WordPress.html

Chúc quý khách thành công.