Thiết lập SMTP của Gmail cho WordPress

Để thiết lập SMTP chính xác như trong bài này, bạn cần bật chứng thực 2 lớp (2-Step Verification) cho tài khoản nếu bạn chưa bật, bằng cách vào https://myaccount.google.com/ Bước 1: Truy cập đăng nhập và bảo mật Bước 2: Chọn bật chức năng bảo mật hai lớp. Bước 3: Sau khi bật xong, bạn vào … Đọc tiếp Thiết lập SMTP của Gmail cho WordPress