Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Thiết lịch gửi và nhận tự động trong Microsoft Outlook

Nếu bạn sử dụng Outlook làm ứng dụng email của mình, bạn có thể muốn lên lịch tần suất kiểm tra email mới. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn bạn cách lên lịch tần suất gửi / nhận tự động của Outlook.

Nếu bạn bận rộn vào ban ngày và cần theo kịp email của mình, bạn có thể muốn Outlook kiểm tra thư mới cứ sau vài phút. Ở đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách lên lịch trong Office 2010, 2007 và 2003.

Outlook 2010

Để lên lịch gửi / nhận tự động trong Outlook 2010, bấm vào tab File sau đó Option.

Cửa sổ Option Outlook sẽ mở ra, nhấp chuột vào Advance và cuộn xuống chọn sau đó nhấp vào nút Send/Receive.

Trong cửa sổ Send/Receive bên dưới mục Setting for group “All Accounts”, chọn tick vào mục Schedule an automatic send/receive every . Mục trên mặc định đuọc set 30 phút và bạn có thể thay đổi phút thành số phút bạn muốn. 

Outlook 2007

Với Outlook 2007, bạn mở Outlook và nhấp vào Tools => Options.

Nhấp vào tab Mail Setup, sau đó chọn Send/Receive

Bây giờ thay đổi lịch trình để tự động gửi / nhận.

Outlook 2003

Trong Outlook 2003, nhấp vào Tools => Options

 

Nhấp vào tab Mail Setup và chọn Send/Receive

Sau đó đặt khoảng thời gian giữa các lần gửi/nhận tự động.

Rate this post
Exit mobile version