Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Những thông tin cần biết tên miền quốc tế

CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ TÊN MIỀN QUỐC TẾ?  

1. Tên miền quốc tế là gì?

2. Đăng ký tên miền quốc tế tại đâu?

Tại nhà đăng ký P.A Việt Nam, với các ưu thế vượt trội:

Quý khách hãy CLICK TẠI ĐÂY để thực hiện ngay đăng ký  tên miền quốc tế với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

3. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký, sử dụng TMQT

Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký, sử dụng TMQT.
– Điều 19 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT
Nộp hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin đăng ký tên miền theo quy định.
– Khoản 4, Điều 19 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP:
Tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet phải cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.
– Điều 23 – Luật CNTT, Điều 2- Thông tư 24/2015/TT-BTTTT
Tổ chức, cá nhân sử dụng TMQT phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ TTTT tại thongbaotenmien.vn.

Quý khách tham khảo hướng dẫn tại đây.

4. Trách nhiệm của Nhà đăng ký đăng ký TMQT tại Việt Nam

Quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 27/2018/NĐ-Cp (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP)

“3. Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại đơn vị mình bao gồm tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với cá nhân;

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền quốc tế thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 23 Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

c) Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý vụ việc liên quan tới tên miền quốc tế mà mình quản lý;

d) Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế cho công cộng, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phải gửi báo cáo việc cung cấp dịch vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời gửi kèm theo bản dịch được công chứng hợp đồng ký với Tổ chức quản lý tên miền quốc tế – ICANN hoặc hợp đồng ký với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế để cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam;

đ) Trước ngày 15 của tháng đầu tiên hàng quý, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam báo cáo danh sách cập nhật các tên miền quốc tế mà mình đang quản lý về Trung tâm Internet Việt Nam trên môi trường mạng theo hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn.”

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tôi đã mua tên miền quốc tế từ một tổ chức quốc tế, tại sao tôi lại phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông ?

Trả lời: Điều 23 của Luật CNTT quy định tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn” phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông. Như vậy, trước khi bạn đưa tên miền quốc tế đã đăng ký vào sử dụng bạn phải thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn


Câu hỏi 2: Làm thế nào để có thể thông báo tên miền quốc tế đã đăng ký ?

Quý khách tham khảo hướng dẫn tại đây.


Câu hỏi 3: Việc thông báo sử dụng tên miền quốc tế tại Website http://www.thongbaotenmien.vn có mất phí không?

Trả lời: Việc thông báo tên miền quốc tế đang sử dụng hoàn toàn không mất phí.

4.8 / 5 ( 36 bình chọn )
Exit mobile version