Các câu hỏi đáp về nội dung Thông tư 20/2023/TT-BTC và tên miền .ID.VN, .BIZ.VN

 • Monday 22/05/2023

CÁC CÂU HỎI ĐÁP VỀ CÁC NỘI DUNG MỚI TRONG THÔNG TƯ 20/2023/TT-BTC và TÊN MIỀN .ID.VN, .BIZ.VN

1. Phí và lệ phí của tên miền .vn sẽ được thay đổi theo thông tư nào và áp dụng từ ngày nào?

2. Phí và lệ phí được thay đổi như thế nào?

 • Phí và lệ phí  đăng ký tên miền được thay đổi theo chiều hướng giảm, cụ thể xem chi tiết bảng so sánh giá dưới đây
STT
TÊN MIỀN
GIÁ CŨ GIÁ MỚI
LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ
1 Tên miền cấp 2 có 1 ký tự 200,000 40,000,000 100,000 40,000,000
2 Tên miền cấp 2 có 2 ký tự 200,000 10,000,000 100,000 10,000,000
3 Tên miền cấp 2 khác 200,000 350,000 100,000 350,000
4
Tên miền
cấp 3
dưới
tên
miền
cấp 2
dùng
chung
com.vn, net.vn, biz.vn, 200,000 250,000 100,000 250,000
.name.vn 30,000 30,000 10,000 20,000
Các tên miền dưới: edu.vn,
gov.vn, org.vn, ac.vn,
health.vn, int.vn và tên miền
theo địa giới hành chính
120,000 150,000 50,000 100,000
info.vn, pro.vn 120,000 150,000 10,000 50,000
ai.vn 100,000 250,000
id.vn 10,000 50,000
io.vn 10,000 20,000
5 Tên miền tiếng việt 0 20,000 10,000 20,000

3. Các tên miền mới được cấp phát bao gồm các tên miền nào ? thời gian cho phép đăng ký ?

Các tên miền mới được cấp phát bao gồm: 

 • ID.VN: Dành cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký để sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng;
 • IO.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các ứng dụng công nghệ, nền tảng, dịch vụ trên môi trường mạng;
 • AI.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các hoạt động, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
  Thời gian cho phép đăng ký mới: 0h ngày 01/06/2023

4. Thời gian áp dụng ưu đãi .ID.VN, BIZ.VN ?

 • Từ 01/6/2023 đến 31/12/2025.

5. Đối tượng nào được đăng ký miễn phí tên miền .ID.VN

 • Cá nhân là công dân Việt Nam có tuổi đời từ 18 đến 23 tuổi.
 • Miễn lệ phí đăng ký (lần đầu) và phí duy trì cho 02 (hai) năm sử dụng tên miền.

6. Đối tượng nào được đăng ký miễn phí tên miền .BIZ.VN

 • Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 01 năm cho đến thời điểm đăng ký tên miền.
 • Hộ kinh doanh (có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh).
 • Miễn lệ phí đăng ký (lần đầu) và phí duy trì cho 02 (hai) năm sử dụng tên miền.

7. Mỗi chủ thể nằm trong đối tượng được ưu đãi được cấp miễn phí bao nhiêu tên miền?

 • Chủ thể nằm trong đối tượng được ưu đãi chỉ được ưu đãi duy nhất 01 lần cho 01 tên miền ID.VN, BIZ.VN trên toàn bộ hệ thống các NĐK.
 • Mỗi chủ thể chỉ được cấp 1 mã giảm giá 1 lần duy nhất.

8. Sau thời gian được hưởng chế độ ưu đãi thì mức phí gia hạn cần thanh toán duy trì .ID.VN, .BIZ.VN là bao nhiêu ?

 • Sau thời gian được hưởng chế độ ưu đãi thì mức phí gia hạn cần thanh toán duy trì .ID.VN từ năm thứ 3 là 50.000 VNĐ/ 1 domain / 1 năm.
 • Sau thời gian được hưởng chế độ ưu đãi thì mức phí gia hạn cần thanh toán duy trì .BIZ.VN từ năm thứ 3 là 250.000 VNĐ/ 1 domain / 1 năm.

9. Thủ tục đăng ký miễn phí tên miền .ID.VN

 • Chủ thể thực hiện eKYC tài khoản (chỉ thực hiện 1 lần duy nhất) để xác thực chủ thể đúng đối tượng đăng ký tên miền miễn phí .id.vn
 •  Đăng ký tên miền .ID.VN miễn phí.

10.Thủ tục đăng ký miễn phí tên miền .BIZ.VN

 • Chủ thể thực hiện xác thực tài khoản (xác thực doanh nghiệp)qua chữ ký số (chỉ thực hiện 1 lần duy nhất), trong trường hợp chủ thể không có chữ ký số, gửi bản cứng về P.A Việt Nam theo thông tin Tại đây.
 • Hồ sơ bao gồm:
  – Doanh nghiệp: Bản khai + GPKD (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 01 năm cho đến thời điểm đăng ký tên miền).
  – Hộ kinh doanh: Bản khai + GPKD + Giấy đăng ký mã số thuế.
 •  Đăng ký tên miền .BIZ.VN miễn phí.

11. Bảng so sánh thủ tục đăng ký đối tượng ưu đãi và đối tượng thông thường

Cá nhân Tổ chức
Đối tượng ưu đãi  Đối tượng thông thường Đối tượng ưu đãi  Đối tượng thông thường
 • EKYC 1 lần duy nhất để xác thực tài khoản không yêu cầu ký bản khai.
 • Các trường hợp đăng ký tên miền không thực hiện được eKYC. Chủ thể cung cấp hồ sơ (bản gốc) để đối chiếu hoặc hồ sơ có chứng thực theo thông tin Tại đây.
 • Hồ sơ bao gồm: 
  • Bản khai
  • CMND/CCCD (bản gốc) để đối chiếu hoặc hồ sơ có chứng thực
 • EKYC 1 lần duy nhất không yêu cầu ký bản khai.
 • Hoặc sử dụng chữ ký mẫu 1 lần duy nhất ký bản khai điên tử.
 • Hoặc upload bản điện tử theo từng tên miền đăng ký.
 • Xác thực tài khoản qua chữ ký số, thực hiện 1 lần duy nhất không yêu cầu ký bản khai cho các tên miền tiếp theo. 
 • Các trường hợp đăng ký tên miền không được xác thực thông qua chữ ký số (doanh nghiệp, hộ KD cá thể). Chủ thể cung cấp hồ sơ (bản gốc) để đối chiếu hoặc hồ sơ có chứng thực theo thông tin Tại đây.
 • Hồ sơ bao gồm: 
  • Doanh nghiệp: Bản khai + GPKD (có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 01 năm cho đến thời điểm đăng ký tên miền).
  • Hộ kinh doanh: Bản khai + GPKD + Giấy đăng ký mã số thuế.
 • Xác thực tài khoản qua chữ ký số, thực hiện 1 lần duy nhất không yêu cầu ký bản khai cho các tên miền tiếp theo. 
 • Hoặc ký bản khai điện tử theo từng tên miền đăng ký.

12. VNNIC thu hồi tên miền miễn phí trong trường hợp nào?

 • Sau khi đăng ký tên miền nếu thông tin, dữ liệu, hồ sơ về tên miền và chủ thể hưởng ưu đãi phí, lệ phí không đúng quy định. VNNIC hậu kiểm sẽ thực hiện thu hồi tên miền sai quy định.

13. Tôi có thể thanh toán chi phí cho các tên miền đã được cấp miễn phí không đúng quy định hay không?

 • Không, theo quy định của VNNIC tên miền miễn phí .ID.VN, .BIZ.VN chỉ được phép cấp cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi và 01 tên miền duy nhất, trường hợp chủ thể đăng ký không đúng đối tượng hoặc số lượng tên miền miễn phí đăng ký hơn 01 tên miền thì VNNIC thực hiện thu hồi các tên miền sai quy định. Sau khi tên miền được thu hồi, chủ thể có thể canh đăng ký và thanh toán chi phí như tên miền thông thường. 

14. Tôi đã thực hiện eKYC để xác thực danh tính, vậy tôi có cần ký bản khai nữa hay không?

 • Quý khách đã thực hiện eKYC để xác thực danh tính, nên khi đăng ký tên miền .VN không cần thực hiện ký bản khai cho từng tên miền.

15. Tôi năm nay 22 tuổi và vừa thành lập công ty TNHH ABC gần 06 tháng? Tôi có được phép vừa đăng ký .ID.VN và .BIZ.VN hay không?

 • Quý khách được phép đăng ký  01 tên miền .ID.VN cho cá nhân và 01 tên miền .BIZ.VN cho công ty TNHH ABC vì thuộc diện đối tượng được ưu đãi.

16. Tôi  tên Nguyễn Thanh Sơn có thành lập Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Sơn. Khi tôi tra cứu MST thì thông tin tra cứu MST trả kết quả Nguyễn Thanh Sơn. Vậy hình thức đăng ký tên miền là cá nhân, Tên chủ thể Nguyễn Thanh Sơn hay hình thức đăng ký tổ chức – Tên chủ thể Hộ Kinh doanh Nguyễn Thanh Sơn? 

 • Theo quy định tại Điều 88, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Tên của hộ kinh doanh có tên gọi riêng, tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
  • a) Cụm từ “Hộ kinh doanh”;
  • b) Tên riêng của hộ kinh doanh.
 • Do vậy, tên hộ kinh doanh là Nguyễn Thanh Sơn là không đúng theo quy định mà phải có cụm từ “Hộ kinh doanh” trước tên riêng của hộ kinh doanh. Tức là trường hợp này phần thông tin chủ thể Quý khách nhập Hộ Kinh doanh Nguyễn Thanh Sơn. 

 

Mục lục


 

Mọi thắc mắc Quý khách liên hệ:

 • Phòng dịch vụ khách hàng – Công ty TNHH P.A Việt Nam
 • Điện thoại 19009477 ext 3
 • Email: cus@pavietnam.vn
 • Hỗ trợ online: https://support.pavietnam.vn/

Cảm ơn Quý khách đã tham khảo bài viết. Chúc Quý khách thành công.

5/5 - (2 bình chọn)