Thủ tục đổi tên chủ thể domain .vn (Tổ chức hay cá nhân đổi tên)

  • Tuesday 12/11/2013

Thủ tục chuyển đổi chủ thể domain .vn (Các trường hợp: Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền. Tổ chức lại Doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền. Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.)

Chủ thể hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:

1. Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu quy định( Mẫu Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền). Chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp. Trong đơn phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu của đơn vị, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.

2. Ngoài  Form trên. Chủ thể là tổ chức : Nộp kèm theo bản sao có chứng thực xác nhận của cơ quan chức năng quyết định thay đổi của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Chủ thể là cá nhận thì gửi Quyết định thay đổi họ, tên của cơ quan chức năng.

Link bản khai download http://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

PS: có trường hợp GPKD, quyết định đổi tên không thể hiện rõ thông tin đổi tên thì quý khách hàng gửi  kèm theo các chứng từ khác liên quan đổi tên như: giấy xác nhận thu hồi con dấu. Giấy phép kinh doanh công ty cũ cùng mã số thuế công ty mới. Hoặc các quyết định đổi tên liên quan (bản sao có chứng thực xác nhận của cơ quan chức năng).

Hồ sơ quý khách gởi về:

  • Phòng Dịch vụ khách hàng – Công ty TNHH P.A Việt Nam
  • Số 196 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP HCM
  • Hoặc Tầng 9 – Tòa nhà Diamond(Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thúy , Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: 19009477 ext 3.

Mọi thắc mắc khách hàng có thể liên hệ phòng dịch vụ khách hàng điện thoại 19009477 ext 3 hoặc email cus@pavietnam.vn