[Chat30s] Tích hợp Chat30s vào Zalo Official Account (OA)

  • Wednesday 28/03/2018

Lưu ý : Đối với Zalo Official Account doanh nghiệp bạn vui lòng xác thực tài khoản Zalo OA của mình để có thể sử dụng tính năng chat khi liên kết với Chat30s. Bạn vui lòng liên hệ Zalo để xác thực tài khoản OA của mình nếu tài khoản chưa được xác thực

 

Để Tích hợp Chat30s vào Zalo Official Account (OA) Bạn thực hiện như sau

1. Truy  cập https://developers.zalo.me , vào mục “Thêm ứng dụng mới” để tạo 1 ứng dụng dùng để kết nối

2. Nhập tên ứng dụng muốn tạo và bắt đầu tạo mới ID ứng dụng

3. Sau khi tạo xong ứng dụng, sẽ có thông số “ID Ứng dụng” . Lưu lại thông số ID ứng dụng này để giành cài đặt về sau. Nhấn nút “kích hoạt ứng dụng” , sau đó vào mục “Official Account” để liên kết với Zalo OA

Zalo Official Account

4. Chọn Zalo OA muốn liên kết với ứng dụng, và nhấn nút liên kết

5. Sau khi nhấn nút liên kết, sẽ xuất hiện mục cấu hình “Webhook” ngay bên dưới. Tiếp tục cấu hình webhook với các thông số sau

  • webhook url : https://webhook.chat30s.vn/webhook/zalo.php
  • Lọc cú pháp : tắt

Mục sự kiện chọn

  • Sự kiện người dùng gửi tin nhắn hình ảnh
  • Sự kiện người dùng gửi tin nhắn liên kết
  • Sự kiện người dùng gửi tin nhắn text

6. Vào mục “Xét duyệt ứng dụng” -> Social API để xin cấp phép .

Check 2 mục để xin cấp phép là “Lấy thông tin người dùng” và “Lấy danh sách bạn bè của người dùng” . Sau khi nộp xét duyệt cột trạng thái là “đã được duyệt” thì mới sử dụng được

7. Vào mục “Xét duyệt ứng dụng” -> Offical Account API để xin cấp phép

Check 2 mục để xin cấp phép là “Quản lý thông tin người quan tâm” và “Gửi tin nhắn đến người quan tâm”

8. Quay trở lại trang https://developers.zalo.me/, vào menu “Công Cụ” -> API Explorer

9. Chọn ứng dụng mà quý khách vừa tạo và cấu hình ở bước trên, Click mục “Lấy mã người dùng” -> Chọn Zalo OA cần lấy mã

10. Click cho phép ở trang tiếp theo

11. Sau đó sẽ xuất hiện OA Access Token. Quý khách copy lại chuỗi Token này để cấu hình ở bước theo theo

12. Quý khách đăng nhập vào quản trị livechat -> Vào Menu -> tại mục Quản lý chatbox , Quý khách chọn mục “Kết nối đa kênh…” , Sau đó qua thẻ Zalo và khai báo 2 thông số

  • Zalo Pages ID : là ID ứng dụng Quý khách đã lưu tại Bước số 3
  • Zalo Access Token : Là chuỗi token Quý khách đã lưu tại bước sô 11

Nhấn “Cập nhật”. Cập nhật thành công là quá trình cài đặt liên kết Chat30s với Zalo Official Account đã hoàn tất. Giờ đây Quý khách có thể sử dụng chat30s để chat với khác khách hàng trên Zalo Page của mình

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây