Moodle – Tích hợp moodle với Room30s P.A Việt Nam

  • Tuesday 12/05/2020

Sau khi cài đặt Moodle hoàn tất theo hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-cai-dat-dich-vu-len-hosting-server.html

Các bạn cần thực hiện tích hợp Moodle với hệ thống Room30s tại P.A Việt Nam, vui lòng thực hiện theo từng bước như sau:

Truy cập vào link sau để download plugin phù hợp với version Moodle hiện tại của các bạn

https://moodle.org/plugins/mod_bigbluebuttonbn

1/ Truy cập vào admin của Moodle > Site administrator > Plugins > Install plugins

2/ Upload plugin liên quan > Upload this file > Install plugin from the ZIP file

Hoàn tất cài đặt plugin > Continue

Tiếp tục continue

Upgrade Moodle database now

Hoàn tất > Continue

Tiếp tục khai báo URL server online30sSecrect Key > Save changes, ngoài ra tại đây cũng có nhiều options để các bạn chọn, các bạn có thể đọc, hiểu và tick chọn từng options tùy theo nhu cầu.

Các bạn tiếp tục turn editing on theo hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-tao-bai-hoc-va-them-cac-noi-dung-vao-bai-hoc.html và chọn Add an activity or resource

Ở phần Activities chọn BigBlueButtonBN > Add

Tiếp tục đặt tên phòng họp, phòng học, chọn các settings theo nhu cầu và tick chọn Save and return to course

Đến đây là hoàn tất, các bạn tick chọn tên phòng vừa khởi tạo, ở đây là SOFT-CHANEL

Tick chọn Join session 

Kết quả cuối cùng sau khi Join session

Chúc các bạn thành công.

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam tại https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về dịch vụ Room30s với Moodle tại https://kb.pavietnam.vn/?s=moodle

Rate this post
tên miền id.vn