Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Tích lũy điểm mua hàng của Web30s

 • Tuesday 23/11/2021

Tích lũy điểm mua hàng (tích lũy điểm thưởng mua hàng) là hình thức giúp Nhà bán hàng gia tăng doanh số bán hàng, tri ân khách hàng rất hiệu quả và đang được nhiều cửa hàng áp dụng thành công. Hiểu được lợi ích và sự cần thiết của chương trình này đối với các chủ website, P. A Việt Nam đã nghiên cứu và ra mắt tính năng Tích điểm mua hàng.

– Hình thức tích điểm: theo hóa đơn mua hàng hoặc theo sản phẩm.

– Tính năng:

+ Cộng điểm mua hàng cho thành viên website theo đơn hàng.

+ Cộng điểm mua hàng cho thành viên website theo sản phẩm.

+ Thành viên mua hàng có thể sử dụng điểm tích lũy (nếu có) để thanh toán trên đơn hàng.

+ Quản trị website có thể thiết lập điểm thưởng dựa trên hóa đơn mua hàng.

+ Quản trị website có thể thiết lập điểm thưởng dựa trên sản phẩm được cài đặt.

+ Quản trị website quản lý điểm thưởng thành viên (theo dõi điểm, thêm điểm, giảm điểm tích lũy của thành viên)

I. Đăng ký ứng dụng Tích lũy điểm mua hàng

Ứng dụng được sử dụng với loại giao diện bán hàng (Web Shop). Để sử dụng, Nhà bán hàng cần đăng ký ứng dụng tại đây hoặc liên hệ nhân viên kinh doanh của P.A Việt Nam để được hỗ trợ đăng ký.

II. Thiết lập tính năng Tích lũy điểm mua hàng

Khi đã hoàn tất đăng ký ứng dụng, Nhà bán hàng bắt đầu đăng nhập trang quản lý website, truy cập vào menu Quản lý đơn hàng >> Thiết lập >> chọn thẻ Thiết lập đơn hàng >> Thiết lập tích điểm và chọn nút Bật. Nhấn nút Chi tiết để bắt đầu cài đặt ứng dụng tích lũy cho website của Nhà bán hàng.

1. Tích lũy điểm theo hóa đơn mua hàng

Khi kích hoạt, hệ thống sẽ tính điểm dựa trên điểm từng hóa đơn mua hàng của người mua.

 • Thiết lập: Sau khi mở tính năng tích điểm, Nhà bán hàng nhấn vào nút Chi tiết sẽ xuất hiện popup Giao diện thiết lập như sau:

Chọn loại tính năng tích điểm là Hóa đơn và các tính năng thiết lập kèm theo:

 • Một dạng cấu hình điểm tích lũy cho hóa đơn mua hàng:

Ý nghĩa của kịch bản này là cứ 100.000 VNĐ của đơn hàng, người mua sẽ đươc 1 điểm thưởng. Đơn hàng của người mua sẽ không được tích điểm nếu xảy ra 1 trong các điều kiện:

 • Đơn hàng mua hàng có bất kì một sản phẩm có giá khuyến mãi (giảm giá).
 • Đơn hàng mua hàng áp dụng chương trình khuyến mãi (kịch bản trong tính năng Quản lý khuyến mãi).
 • Đón hàng mua hàng có sử dụng điểm thưởng để thanh toán.
 • Đơn hàng mua hàng có sử dụng mã coupon/voucher.

2. Tích lũy điểm theo sản phẩm

Khi kích hoạt, hệ thống sẽ tính điểm dựa vào từng sản phẩm có trong hóa đơn đặt hàng của người mua.

 • Thiết lập: Nhà bán hàng nhấn vào nút Chi tiết sẽ xuất hiện popup Giao diện thiết lập như sau:

Chọn loại tính năng tích điểm dành cho Sản phẩm:

 • Một dạng cấu hình điểm tích lũy cho sản phẩm:

Với cấu hình trên cho kịch bản tích điểm với sản phẩm trên đơn hàng thì mặc định sản phẩm có giá trị từ 100.000 VNĐ sẽ được tính là 1 điểm. Đơn hàng cho phép người mua thanh toán bằng điểm thưởng với 1 điểm thưởng là 1.000 VNĐ. Đơn hàng tích điểm sẽ không xảy ra khi các điều kiện như:

 • Sản phẩm có giá giảm.
 • Hóa đơn có chương trình giảm giá.
 • Có sử dụng thanh toán bằng điểm thưởng.
 • Sử dụng coupon/voucher để giảm giá.

Đơn hàng với kịch bản tích điểm dựa trên sản phẩm, Nhà bán hàng có thể cấu hình:

 • Trường hợp một: là áp dụng tỷ lệ quy đổi mặc định đã cấu hình. Nhà bán hàng truy cập từng sản phẩm, sau đó có thể tắt ở tích điểm trên sản phẩm mong muốn. Hoặc khi tạo mới sản phẩm, Nhà bán hàng có thể mở tích điểm tại thời điểm tạo sản phẩm theo cấu hình quy đổi mặc định.

 • Trường hợp hai: là Nhà bán hàng vào từng sản phẩm để thiết lập điểm cụ thể cho sản phẩm có tỷ lệ quy đổi riêng. Nhà bán hàng tạo mới / chọn sản phẩm đang có, tìm đến phần cấu hình giá bán để tiến hành mở tihs điểm / sửa điểm quy đổi mặc định đã có thành điểm cụ thể

 

Mô tả chi tiết các thành phần lựa chọn được kích hoạt:

 • Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng (tích lũy điểm bằng hóa đơn): cho phép Nhà bán hàng quy ước số tiền trên hóa đơn thành điểm thưởng cụ thể. Ví dụ: 100.000 VNĐ = 1 điểm thưởng. Có nghĩa là: Cứ 100.000 đồng doanh thu từ hoán đơn có tích điểm sẽ quy ra 1 điểm (trường hợp quy đổi ra điểm bị lẻ ví dụ 10.1 hoặc 10.9 điểm thì hệ thống đều ghi nhận là 10 điểm)
 • Tỷ lệ quy đổi mặc định (tích lũy điểm bằng sản phẩm): cho phép Nhà bán hàng quy ước các sản phẩm theo một tỉ lệ điểm mặc định. Nhà bán hàng có thể áp dụng điểm thưởng lên các sản phẩm đang có, hoặc có thể tùy chỉnh riêng trên các sản phẩm đã quy đổi điểm thưởng mặc định. Ví dụ: 100.000 VNĐ = 1 điểm thưởng. Có nghĩa là: sản phẩm có giá bán 100.000 đồng sẽ quy ra 1 điểm (trường hợp quy đổi ra điểm bị lẻ ví dụ 10.1 hoặc 10.9 điểm thì hệ thống đều ghi nhận là 10 điểm)
 • Cho phép thanh toán bằng điểm: Quy ước với mỗi số điểm tích lũy cụ thể sẽ nhận được bao nhiêu tiền tương ứng. Ví dụ: 1 điểm đổi 1.000 VNĐ
  • Khi Nhà bán hàng không chọn Cho phép thanh toán bằng điểm, trên trang Thanh toán (checkout) người mua sẽ không thể thanh toán bằng điểm tích lũy. 
 • Thanh toán bằng điểm saulần mua: Sau khi thiết lập tích điểm, hệ thống sẽ cho phép thanh toán bằng điểm mà người mua đã tích lũy sau số lần mua hàng cụ thể do Nhà bán hàng quy ước.

Các thành phần còn lại của 2 tính năng có chức năng giống nhau:

 • Không tích điểm cho sản phẩm giảm giá: Khi chọn sử dụng tính năng này thì người mua mua hàng, trên hóa đơn xuất hiện sản phẩm được giảm giá (giá khuyến mãi) thì toàn bộ đơn hàng đó sẽ không áp dụng tích điểm.
 • Không tích điểm cho hóa đơn giảm giá: Khi chọn sử dụng tính năng này thì người mua mua hàng, hóa đơn giảm giá (liên quan giá khuyến mãi trên giá bán gốc) sẽ không cộng điểm tích lũy với tất cả sản phẩm trên hóa đơn.
 • Không tích điểm cho hóa đơn thanh toán bằng điểm thưởng: Khi chọn sử dụng tính năng này thì trường hợp hóa đơn thanh toán bằng điểm tích lũy sẽ không cộng điểm tích lũy với tất cả các sản phẩm trên hóa đơn. (tránh vòng lặp điểm)
 • Không tích điểm cho hóa đơn thanh toán bằng Coupon, Voucher hay chương trình khuyến mãi: Khi chọn sử dụng tính năng này thì trường hợp hóa đơn thanh toán bằng sử dụng Coupon, Voucher / chương trình khuyến mãi sẽ không cộng điểm tích lũy với tất cả các sản phẩm trên hóa đơn.
 • Bật tích điểm cho toàn bộ sản phẩm hiện tại: Khi chọn, ứng dụng sẽ tự động tính toán điểm tích lũy cho các sản phẩm được thiết lập điểm tích lũy.

Do đó, tùy vào kịch bản và chương trình cụ thể mà Nhà bán hàng sẽ cấu hình các tính năng phối hợp với nhau để đưa ra các lựa chọn tối ưu nhất hỗ trợ người mua hàng.

3. Sử dụng điểm tích lũy để mua hàng

Người mua hàng tùy vào cấu hình của Nhà bán hàng, khi thanh toán sẽ thấy phần điểm thưởng được sử dụng khi ở bước thanh toán hóa đơn:

Nếu Nhà bán hàng mở cấu hình yêu cầu người mua phải có ít nhất từ 1 đơn hàng trở lên mới cho sử dụng điểm thưởng tích lũy thì người mua mới có thể thấy được sử dụng điểm khi thanh toán.

Người mua sau khi đặt đơn hàng, thanh toán và được nhà bán hàng xác nhận đơn thành công thì điểm tích lũy trên đơn hàng mới được tính cho người mua hàng. Ngược lại (không hoàn thành / hủy đơn hàng ), đơn hàng của người mua sẽ không được tính điểm tích lũy.

Giao diện quản lý điểm của người mua:

III. Quản lý điểm tích lũy

Nhà bán hàng có thể xem điểm tích lũy của thành viên bằng cách vào menu Quản lý thành viên >> Thành viên. Trên từng thành viên sẽ hiển thị số lần mua hàng, số điểm thưởng đã tích lũy.

Nhà bán hàng có thể cập nhật điểm tích lũy, xem các thông tin điểm của thành viên bằng cách nhấn vào số lần mua hàng hoặc số điểm tích lũy, Nhà bán hành sẽ thấy xuất hiện popup sau:

Nhà bán hàng sẽ có thể xem lịch sử điểm mua hàng của thành viên, các đơn hàng hoàn thành, đơn hàng hủy.

Nhà bán hàng có thể tiến hành cập nhật điểm cho từng thành viên bằng cách nhấn vào nút hình cây viết để hiện bảng điều chỉnh điểm.

Nhà bán hàng nhập vào số nguyên nếu điều chỉnh tăng điểm, ví dụ thêm 10 điểm thì điền 10; nếu điều chỉnh giảm điểm thì Nhà bán hàng nhập vào số nguyên âm, ví dụ giảm 10 điểm thì điền -10. Cần mô tả rõ hơn cho việc tăng/giảm điểm thì Nhà bán hàng sử dụng ô ghi chú. Lưu lại dữ liệu để kết thúc việc chỉnh sửa điểm mua hàng của thành viên.

Như vậy, P.A Việt Nam đã hướng dẫn Nhà bán hàng thiết lập ứng dụng Tích lũy điểm mua hàng chi tiết nhất.

Mọi thắc mắc Nhà bán hàng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ kỹ thuật 1900 9477 – nhánh 2 để được hỗ trợ giải đáp.

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

Tham khảo các bài viết hướng dẫn mới nhất tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post