Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tiki – Hướng dẫn kết nối với Web30s

Web30s - Tiki

Khi sử dụng website thuộc hệ thống Web30s, hệ thống sẽ cho phép đưa sản phẩm của nhà bán hàng lên sàn thương mại điện tử Tiki để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Kết nối kênh bán hàng Tiki

Điều kiện:

Cách thực hiện kết nối:

  • Nhập các thông tin đăng nhập Tiki.

Sau khi hoàn tất, hệ thống website của Nhà bán hàng sẽ tự động kết nối với kênh bán hàng Tiki.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể chuẩn bị sẵn các danh mục, các yêu cầu thuộc tính mà Tiki cho phép và yêu cầu sản phẩm Web30s đáp ứng.

Lúc này, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Tiki thông qua hai menu:

1. Trong admin Web30s, menu Quản lý sản phẩm > Sản phẩm, thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin Sản phẩm: dành cho upload sản phẩm lên sàn Tiki.

2. Menu Bán hàng đa kênh > Tiki: Kiểm tra cấu hình, xem lỗi upload sản phẩm của website lên sàn Tiki.

Đồng bộ sản phẩm giữa Web30s và Tiki

Sau khi đã kết nối thành công với kênh bán hàng Tiki, Nhà bán hàng đã có thể đưa sản phẩm từ Web30s lên sàn Tiki. Việc này giúp Nhà bán hàng dễ dàng đồng bộ sản phẩm với dữ liệu tồn kho từ web lên sàn Tiki đầy đủ.

Điều kiện để sản phẩm có thể đồng bộ lên Tiki:

Các bước thực hiện đưa sản phẩm lên Tiki:

Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn sản phẩm theo nhóm danh mục.

Kiểm tra đồng bộ:

Website của Nhà bán hàng kết nối với Tiki thông qua API, do đó việc thực hiện đưa sản phẩm lên sàn Tiki có thể phát sinh lỗi đồng bộ. Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm có thành công, phát sinh lỗi gì, Nhà bán hàng có thể xem lỗi theo các cách sau:

Một số lỗi phổ biến khi đồng bộ sản phẩm:

THÔNG BÁO LỖI NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÝ
variants should have unique sku Sản phẩm thiếu SKU Bổ sung đủ các trường như mô tả sản phẩm, hình ảnh, giá cả sản phẩm, v.v…
variants don’t match with option_attributes => option_attributes missing Thiếu thuộc tính sản phẩm Kiểm tra điều khoản dịch vụ của Tiki.
variants price must be <= market_price and greater than 10% of market_price Thiếu giá sản phẩm Bổ sung đủ các trường như mô tả sản phẩm, hình ảnh, giá cả sản phẩm, v.v…

Ngắt kết nối với Tiki

Để thực hiện ngắt kết nối với Tiki, nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

Hướng dẫn đến đây là kết thúc. Xin được chúc Nhà bán hành kinh doanh tăng trưởng ngày một tốt hơn với Web30s kết hợp kênh bán hàng Tiki!

Chân cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ Web30s do P.A Việt Nam cung cấp!

Bạn có thể tìm hiểu thêm cho mình nhiều các chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

Tham khảo thêm kết nối các sàn thương mại điện tử khác:

Tham khảo các gói website của Web30s tại đây.

Tham khảo hàng trăm mẫu giao diện đa ngành nghề của Web30s tại đây.

Và hệ thống ứng dụng – tiện ích bổ trợ cho Web30s tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
Exit mobile version