Tìm hiểu về Application Pool, phân biệt Classic và Integrated application pool trong IIS7

  • Thursday 05/08/2021

1. Application Pool là gì ?

Application Pool là một trong những vấn đề chính mà bạn gặp phải khi quản lý Web server là khả năng xung đột của một hoặc nhiều website hay một hoặc nhiều ứng dụn với nhau. Chẳng hạn tràn bộ nhớ hoặc các bug trong ứng dụng có thể khiến các dịch vụ tạm ngưng hoặc giảm hiệu suất vận hành của các ứng dụng web khác.

Để giải quyết được thực trạng này, Microsoft đã đưa ra một dịch vụ có tên Application pool. Application được thiết kế để cô lập các site với nhau. Điều này làm giảm đi rủi ro đối đối với toàn hệ thống.
Với mỗi Application pool, các bộ máy xử lý (thuật ngữ Worker Process) sẽ có nhiệm vụ hoàn thành các truy vấn riêng biệt. Mỗi Application pool chứa nhiều worker process, và các Application pool này sẽ không ảnh hưởng đến các Application pool khác.

Mặc định, từ IIS7 chứa 2 Application pool là Classic .NET AppPool (Classic mode) và DefaultAppPool (Intergrated mode)

Vậy 2 pool này khác nhau  như thế nào, hay nói cách khác là Application Pool Classic Mode và Application Pool Intergrated Mode khác nhau như thế nào ? Vui lòng theo dõi tiếp phần sau

 

2. Phân biệt  Classic Mode và Intergrated Mode trong Application Pool

  • Classic Mode: đây là chế độ được sử dụng cho các phiên bản IIS6 trờ về trước , ASP.NET được xem như là 1 plugin của IIS, các yêu cầu của ASP.NET  được xử lý bằng aspnet_isapi.dll. Các xử lý của ASP.NET trong chế độ tách biệt với các tính năng của pipeline trên IIS7 và không khả dụng với các loại tài nguyên khác. Vì vậy, chế độ này không hiệu quả bằng Intergrated Mode, tuy nhiên chế độ này cho phép chạy các ứng dụng được phát triển trên nền tảng ASP.NET 1.1 sử dụng trong môi trường IIS6 trở về trước.
  • Intergrated Mode: Đây là chế độ mặc định của các phiên bản từ IIS7  trở lên. Chế độ này các đường ống (pipeline) được tích hợp chặt chẽ, các request được xử lý qua các pipeline, sử dụng các tính năng sẵn có trên ASP.NET 2.0 để xem các yêu cầu (request) của các loại tài nguyên (ASP, PHP và các loại tài nguyên khác) mà nó muốn và thao tác trong quá trình thực hiện. Trong chế độ này, ASP.NET được xem là 1 phần cơ bản của IIS.

 

3. Cấu hình Classic Mode và Intergrated Mode cho Application Pool trên các phiên bản IIS7 trở về sau.

Như đã đề cập tại mục 1, IIS7 chứa 2 Application pool mặc định là Classic .NET AppPool và DefaultAppPool. Tuy nhiên trong thực tế sử dụng, người dùng thường tạo thêm các pool riêng khác để sử dụng. Sau đây sẽ là hướng tạo và cấu hình các mode trên Application Pool.

B1. Mở IIS Manager (với điều kiện đã cài đặt IIS):

Windows Server 2012: Trên taskbar, click Server Manager > click Tools > click Internet Information Services (IIS) Manager.

Windows 8.x: Giữ phím Windows, đồng thời nhấn phím X > click Control Panel > Click Administrative Tools > double-click Internet Information Services (IIS) Manager.

Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2: Trên taskbar, click Start > trỏ vào Administrative Tools > click Internet Information Services (IIS) Manager.

Windows Vista hoặc Windows 7: Trên taskbar, click Start > Click Control Panel. > Double-click Administrative Tools, >  double-click Internet Information Services (IIS) Manager.

hoặc có thể mở IIS manager bằng dòng lệnh trên Commandline Promt (cmd) trên các hệ điều hành windows: inetmgr

B2. Cấu hình Classic Mode hoặc Intergrated Mode cho Application Pool

  • TH1. Hướng dẫn thay đổi mode trên Application Pool có sẵn: Trên giao diện IIS Manager, click vào Application pool > click vào application pool cần cấu hình. Chọn Intergrated  hoặc Classic  tại mục Managed pipeline mode như hình:

  • TH2: Hướng dẫn tạo thay đổi mode trên Application Pool: Trên giao diện IIS Manager, click vào Application pool > Click Add Application Pool, đặt tên tại mục Name và chọn Intergated hoặc Classic tại mục Managed pipeline Mode

 

 

Tham khảo các dịch vụ VPS – CLoud Server tại P.A
https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ VPS – Cloud Server tại đây
Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi -khuyến mãi thường xuyên
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post