Tìm hiểu về file log exim

  • Monday 06/09/2021

Máy chủ mail exim có 3 file log chính:  main log, reject log  và  panic log

Exim Main Log

Đây là file log ghi nhận lại quá trình kết nối đến sever nhận và để gửi mail đi. File này sẽ cho biết quá trình kết nối đến sever nhận có được thiết lập hay không, nếu kết nối thành công sẽ ghi nhận kết nối đến địa chỉ máy chủ mail nhận là gì và trạng thái trả về của máy chủ nhận.

Exim reject log

Ghi nhận lại thông tin các thư , kết nối bị từ chối bởi các thiết lập cấu hình từ các rule, ACL exim trên máy chủ mail. Bạn có thể dùng thông tin này để kiểm tra các rule mail của bạn có được thiết lập chính xác hay không

Bạn có thể thiết lập không ghi reject log bằng cách thiết lập write_rejectlog false  trong config máy chủ mail exim.

Exim panic log

Khi xuất hiện 1 số lỗi liên quan đến exim sẽ được ghi vào file này . Trong 1 số trường hợp nếu exim không thể ghi log lỗi vào file này sẽ thử ghi vào trong syslog để người quản trị dễ theo dõi và xử lý. Vì vậy trong trạng thái hoạt động bình thường thì file này sẽ không có ghi nhận gì trong đây.

Bạn có thể tham khảo thêm 1 số mã trạng thái SMTP để kết hợp xem log tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

5/5 - (1 bình chọn)