Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tìm và thay đổi hostname máy tính Windows

Windows:

Trong Windows hostname chính là “Full Computer Name” nên để chỉnh sửa chúng ta sẽ làm như sau:

Chúng ta sẽ ấn tổ hợp phím Windows + R ( để mở RUN ) và gõ vào “sysdm.cpl” :

 

Sẽ hiện ra cửa sổ

 

 

Tại đây chúng ta sẽ thấy hostname chính là chỗ “Full Computer Name”.

Để thay đổi chúng ta sẽ click vào “Change…” Sau đó nhập tên muốn thay đổi vào phần “Computer name” -> Ok:

NOTE: khi chỉnh sửa hostname thì không được đặt tên bao gồm khoảng trắng trong hostname.

 

Sau đó bạn restart lại máy là hoàn tất.

Rate this post
Exit mobile version