Hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu của doanh nghiệp chuyển đổi số

  • Wednesday 15/01/2020


Hóa Đơn Điện Tử

Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc triển khai chuyển đổi số, những năm gần đây Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin nhằm cải cách quy trình hoạt động, thay đổi phương thức làm việc truyền thống bằng phương thức điện tử.

Trong đó, đáng chú ý nhất là Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đây được xem là bước đi quan trọng thể hiện quyết tâm hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử, thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Một doanh nghiệp được thực sự coi là chuyển đổi số khi tiến hành số hóa, tự động hóa tất cả các quy trình làm việc để thay thế phương thức làm việc thủ công, kém hiệu quả trước đây. Mọi hoạt động của doanh nghiệp từ sản xuất, quảng bá, tiếp thị, bán hàng, thanh toán cho tới xuất hóa đơn… đều phải số hóa, tự động hóa, đồng thời đồng bộ lẫn nhau để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh.

Dễ thấy rằng nếu tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy, quá trình chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sử dụng phương thức điện tử để hệ thống hóa quy trình hoạt động khiến hóa đơn giấy trở nên lạc hậu bởi sự hạn chế về khả năng tích hợp, đồng bộ dữ liệu với các phần mềm khác cũng như không tối ưu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Mặt khác, hóa đơn điện tử cho phép doanh nghiệp tích hợp sâu với các phần mềm hệ thống sẵn có như phần mềm quản trị doanh nghiệp, phần mềm kế toán…, từ đó xây dựng mô hình hoạt động thống nhất bằng phương thức điện tử. Sử dụng hóa đơn điện tử còn mang lại nhiều giá trị to lớn cho doanh nghiệp như tiết kiệm thời gian, chi phí, hiện đại hóa công tác quản lý; nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh thương hiệu cũng như lợi thế cạnh tranh.

Chính vì vậy, có thể nói rằng áp dụng hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu khi doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số.


Doanh nghiệp cần nhanh chóng triển khai hóa đơn điện tử

Ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng của hóa đơn điện tử đối với lợi ích của doanh nghiệp nói riêng và quá trình chuyển đổi số nói chung. Việc sớm triển khai hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp tránh tình trạng bị động khi buộc phải chuyển đổi trước hạn cuối 1/11/2020 theo Nghị định 119.

Để áp dụng hóa đơn điện tử hiệu quả, các chuyên gia khuyến khích doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của các tổ chức trung gian hợp pháp, đáng tin cậy nhằm đảm bảo tốt nhất các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nhân sự, quy trình sao lưu khôi phục dữ liệu, an toàn hệ thống.

Xu hướng số hóa, chuyển đổi số và sự lan tỏa của cuộc cách mạng 4.0 đã và đang khiến các doanh nghiệp không thể đứng yên. Chấp nhận thay đổi, ứng dụng công nghệ nói chung và chuyển sang hóa đơn điện tử nói riêng chính là con đường không thể khác để dẫn doanh nghiệp tới thành công.

——————
Liên Hệ Tư Vấn & Đăng Ký Sử Dụng Ngay:
▶ Website: https://hoadon.cloud/
? Hotline: 1900 9477 (Ext: 606)
☎ HCM: ‎028-6256 3737 || HN: ‎024-7307 3737