Plugin WP Automatic WordPress – Lỗ hổng 9,9 điểm gây hàng triệu cuộc tấn công SQL injection

  • Saturday 27/04/2024

Cảnh báo lỗ hổng CVE-2024-27956, điểm 9,9/10 trong plugin WP Automatic của WordPress

Lợi dụng lỗ hổng trên, tin tặc có thể tấn công hơn 30.000 trang web bằng cách tạo tài khoản người dùng với đặc quyền quản trị và cài đặt backdoor để truy cập lâu dài.

plugin WP Automatic

Plugin WP Automatic là gì?

Plugin WP Automatic cho phép tự động nhập nội dung từ các nguồn trực tuyến và đăng trên trang web WordPress.

Nguyên nhân lỗ hổng của Plugin WP Automatic

Lỗ hổng xuất phát từ cơ chế xác thực người dùng của plugin có thể bỏ qua, gửi các truy vấn SQL đến cơ sở dữ liệu, tạo tài khoản quản trị viên. Có hơn 5,5 triệu cuộc tấn công sử dụng lỗ hổng này được ghi nhận nhiều nhất vào ngày 31 tháng 3.

Cụ thể, tin tặc chiếm quyền truy cập, thiết lập backdoor và làm mờ mã. Họ cũng ngăn kẻ khác chiếm trang web bằng cách đổi tên tệp và cài đặt plugin để tải lên tệp và chỉnh sửa mã.

Quản trị viên có thể kiểm tra các dấu hiệu cho thấy trang web đã bị chiếm đoạt hay không bằng cách tìm kiếm một tài khoản quản trị bắt đầu bằng “xtw” và các tệp có tên web.php và index.php.

Người dùng plugin WP Automatic được khuyến cáo cập nhật lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt và thường xuyên sao lưu dự phòng trang web để khôi phục nhanh chóng dữ liệu nếu gặp rủi ro trong vấn đề bảo mật.

Xem thêm nhiều bài viết về WordPress tại đây

Đăng ký Hosting Wodpress Chuyên Nghiệp tại P.A Việt Nam