Thông Tin Thay Đổi Ứng Dụng Kém An Toàn Và Tài Khoản Google 2022

  • Wednesday 16/03/2022

Thông báo về Ứng Dụng Kém An Toàn Và Tài Khoản Google – Less secure apps & your Google Account

Để giúp giữ an toàn cho tài khoản của bạn, kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2022, Google sẽ không còn hỗ trợ việc sử dụng các ứng dụng hoặc thiết bị của bên thứ ba yêu cầu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google chỉ bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Xin lưu ý rằng thời hạn này không áp dụng cho khách hàng của Google Workspace hoặc Google Cloud Identity. Ngày thực thi đối với những khách hàng này sẽ được thông báo trên blog Workspace vào một ngày sau đó.

Lưu ý Đặc biệt về Đăng nhập Thiết bị Apple. Những người dùng gần đây chưa đăng nhập vào Tài khoản Google của họ chỉ bằng tên người dùng và mật khẩu sẽ chỉ có thể thực hiện các lần đăng nhập mới bằng loại tài khoản Google bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 năm 2022. Người dùng hiện tại có thể tiếp tục đăng nhập vào Tài khoản Google của họ bằng tên người dùng của họ và mật khẩu đến ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Nguồn : https://support.google.com/accounts/answer/6010255?authuser=3&p=less-secure-apps

Xem thêm bài viết Thiết lập SMTP của Gmail cho WordPress