Tính năng các gói Office365

  • Saturday 28/06/2014

 


Office 365 Midsize Business

Dành cho tối đa 300 người dùng

Email cấp doanh nghiệp

Hội thảo trực tuyến

Trang web công cộng

lưu trữ và chia sẻ tệp

Office Online

Phiên bản máy tính của:

Word  Excel  PowerPoint  Outlook  OneNote1  Access1  Publisher1  Lync  InfoPath1

Tích hợp Active Directory

Nghiệp vụ Thông minh Tự Phục vụ

Lý tưởng cho doanh nghiệp tối đa 250 nhân viên

Ứng dụng Microsoft Office thân thiện cho máy tính hoặc Mac của bạn

Email và lịch

Công cụ hội thảo video HD, xã hội và cộng tác

Cổng thông tin và chính sách quản trị CNTT để quản lý người dùng

 

Email cấp doanh nghiệp (Exchange Online Plan 1)

Số lượng người dùng không giới hạn

Tích hợp Active Directory

Gói nhắn tin, lên lịch và lưu trữ email có thể truy nhập từ Outlook trên PC, Web và các thiết bị di động.

 

Office 365 Enterprise E1

Dành cho các doanh nghiệp cần các công cụ liên lạc và cộng tác cũng như khả năng đọc và thực hiện sửa đổi nhỏ ở tài liệu với Office Web Apps.

Số lượng người dùng không giới hạn

Email cấp doanh nghiệp

Tích hợp Active Directory

lưu trữ và chia sẻ tệp

Hội thảo Trực tuyến

Doanh nghiệp xã hội

Office Online

 

Rate this post