Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tính năng hay trong camera Android ít người biết đến

Một vài tính năng hay trong camera Android của thiết bị.

1 . Dịch ngôn ngữ trực tiếp trên camera

Để cần dịch ngôn ngữ cho 1 vài từ, hoặc đoạn văn bản nằm trên hình ảnh hoặc tờ giấy chẳng hạn. Chúng ta không cần phải gõ lại các từ đó để đưa lên google dịch, mà sử dụng trực tiếp trên camera một cách nhanh chóng .

Trên điện thoại Chúng ta mở camera lên > Khác > BIXY VISON > Dịch, Sau đó đưa Camera lên đoạn văn bản cần dịch sẽ tự dịch (hình phía dưới).

 

2. Copy văn bản từ hình ảnh

Chúng ta mở camera lên > Khác > BIXY VISON > VĂN BẢN , sau đó đưa camera đến đoạn văn bản cần copy có thể là hình ảnh, vật thể có chứa đoạn văn bản, đoạn văn bản đó sẽ sáng lên và chúng ta nhấn và chọn đoạn văn bản và chọn copy ra chỗ khác khi cần thiết rất tiết kiệm được nhiểu thời gian (hình phía dưới).

 

 

Xem thêm các bài viết khác tại link sau Tại đây

Tham khảo các ưu đãi tại PA Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (2 bình chọn)
Exit mobile version