Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Sử dụng tính năng hóa đơn điều chỉnh cho thông tư khác

Trường hợp sử dụng hóa đơn điều chỉnh khi Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót hoặc Cơ quan thuế phát hiện sai sót (sai sót thì CQT sẽ gửi thông báo rà soát hóa đơn qua email mà NNT đăng ký theo mẫu 01/TB-RSĐT) về thông tin quan trọng như số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán có thể sử dụng tính năng hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh.

Trong bài này sẽ nói về sử dụng tính năng hóa đơn điều chỉnh cho thông tư khác trên trên phần mềm hóa đơn điện tử Thông tư 78 của PA.

Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận

Người bán và người mua thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. (không quan trọng, chủ yếu bên người bán và người mua)

Bước 2: Lập thông báo hóa đơn sai sót

Quý khách truy cập vào trang quản trị hóa đơn, vào mục Xử lý hóa đơn –> Thông báo HD sai sót để thông báo với CQT

Quý khách lập thông báo hóa đơn sai sót với ví dụ sau là đối với hóa đơn giá trị gia tăng:

– Mã CQT: mẫu số của Thông tư 32.

– Ký hiệu: Ký hiệu của hóa đơn Thông tư 32 (vd: MN/21E)

– Số hóa đơn: Hóa đơn cần điều chỉnh do sai sót bên Thông tư 32.

– Ngày hóa đơn: Ngày ký phát hành hóa đơn sai sót bên Thông tư 32.

– Loại áp dụng HĐĐT: Chọn các loại HĐ theo NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP (trừ HDDT có mã xác thực).

– Tính chất: tạo hóa đơn điều chỉnh nên ở đây chon tính chất là điều chỉnh (tương tự nếu chọn hóa đơn thay thế)

– Lý do: ghi lý do tạo nên sai sót.

Sau đó chọn Nơi lập, thêm mới và ký số.

Khi tạo ký phát gửi CQT, Thông báo hóa đơn sai sót mẫu 04/SS-HĐĐT có thể như sau:

Bước 3: Lập hóa đơn điều chỉnh

Sau khi CQT đã chấp nhận Thông báo HD sai sót là hợp lệ, Quý khách vào mục Xử lý hóa đơn, chọn Hóa đơn điều chỉnh để Lập hóa đơn.

Quý khách lưu ý ở đây là điều chỉnh cho Thông tư 32, nên Quý khách chọn Điều chỉnh theo thông tư khác –> chọn trường thông tin cần điều chỉnh: Điều chỉnh tăng, Điều chỉnh giảm và Điều chỉnh thông tin.

Quý khách khi điền thông tin hóa đơn lưu ý nhớ ghi đầy đủ tất cả các nội dung (phần Nhập hóa đơn điều chỉnh giảm liên quan)

– Mục Loại hóa đơn liên quan: Quý khách chọn số 3, tương ứng với Các loại hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP (Trừ hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC và Quyết định số 2660/QĐ-BTC)

– Ghi chú: Quý khách ghi đầy đủ hóa đơn này diều chỉnh giảm cho số hóa đơn xxx mẫu số, ký hiệu.

VD: Điều chỉnh thuế suất từ 10% xuống 8% hóa đơn ngày 27.05.2022 mẫu hóa đơn:01GTKT0/002, ký hiệu:MN/21E, số 0000275

Hóa đơn điều chỉnh sau khi được cấp mã của CQT phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày…tháng… năm”.

Lưu ý: Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm hay điều chình thông tin thì hóa đơn gốc vẫn sử dụng, vì vậy khi dùng hóa đơn điều chỉnh là bao gồm hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn gốc thành ra 1 hóa đơn đúng, vì vậy Quý khách chú ý lập hóa đơn điều chỉnh cho chính xác.

 

Trên là bài viết về Xử lý hóa đơn sai sót sử dụng tính năng hóa đơn điều chỉnh để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/

5/5 - (2 bình chọn)
Exit mobile version