Tôi có nên gia hạn tên miền trong nhiều năm hay không? số năm gia hạn tối đa?

  • Tuesday 16/08/2011

Bạn nên gia hạn tên miền nhiều năm một lần. Nó giúp bạn tránh mất thời gian hơn. Số năm gia hạn có thể tới 10 năm.