Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tôi Có thể đổi chủ thể tên miền quốc tế hay không?

Tên miền Quốc tế không ràng buộc thông tin chủ thể (WHOIS) là gì, bạn có thể đổi tên chủ thể, thông tin liên hệ, điện thoại… bất kỳ lúc nào.

Bạn đăng nhập http://dotvn.pavietnam.vn để đổi thông tin whois.

Nếu bạn muốn chuyển nhượng cho 1 người khác cần P.A vietnam làm thủ tục đổi chủ thể trên hệ thống P.A, Bạn liên hệ phòng dịch vụ khách hàng P.A Vietnam, làm thủ tục đổi chủ thể.

Rate this post
Exit mobile version