Tôi Có thể đổi chủ thể tên miền .VN vì đăng ký sai hay không?

  • Sunday 03/06/2012

Tên miền Việt Nam không cho phép đổi tên của chủ thể trong trường hợp đăng ký sai chủ thể. Mà bạn chỉ có thể đổi những thông tin liên lạc như địa chỉ, số điện thoại, email… vì tên của chủ thể hiện tại VNNIC chưa có quy định cho phép đổi chủ thể. Do đó khi bạn đăng ký tên miền thông tin cung cấp phải chính xác.

Quý khách tham khảo thêm thông tư 06/2019/TT-BTTT link tham khảo https://vnnic.vn/sites/default/files/thong_tu_06.pdf

Về việc đăng ký chủ thể không xác định sẽ bị thu hồi tên miền và thực hiện đăng ký lại chủ thể chính xác.

 

Rate this post