Tôi có thể gia hạn trước nhiều năm hay không?

  • Saturday 09/06/2012

Hoàn toàn được, P.A khuyến khích bạn có thể gia hạn tên miền trước nhiều năm.