Tôi có thể thay đổi những thông tin nào của tên miền?

  • Sunday 16/10/2016

Bạn có thể thay đổi các thông tin liên hệ của tên miền đăng ký bao gồm: địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; Địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; cập nhật máy chủ DNS của tên miền.

Bạn login http://access.pavietnam.vn để thay đổi DNS/ IP online

Tên miền quốc tế bạn đổi thông tin whois http://access.pavietnam.vn

Tên miền .VN bạn lgoin http://support.pavietnam.vn

Bạn nhìn menu phải, tại

Dịch vụ