Tôi đã đóng phí duy trì tên miền abcd.vn 10 năm, tuy nhiên Công ty TNHH A (đại lý của Nhà đăng ký) chỉ thực hiện duy trì tên miền 5 năm dẫn đến khi hết 5 năm, tên miền tôi đã đăng ký bị thu hồi và bị một chủ thể khác (Ông Nguyễn Văn B) đăng ký sử dụng. Mong NĐK giúp đỡ tôi các thủ tục để tôi đăng ký lại tên miền của mình?

  • Sunday 16/10/2016

Đối với trường hợp này của bạn NĐK không thể can thiệp để hỗ trợ bạn lấy lại tên miền vì:
Việc đăng ký, sử dụng tên miền được thực hiện theo nguyên tắc “đăng ký trước được quyền sử dụng trước”. Do tên miền này chỉ được đại lý duy trì 5 năm và bạn không kiểm soát việc đó nên hết 5 năm tên miền sẽ bị thu hồi. Sau thời điểm này, việc  Ông Nguyễn Văn B đăng ký, sử dụng tên miền khi tên miền đang ở trạng thái tự do là hoàn toàn phù hợp với thực tế và trình tự, thủ tục đăng ký tên miền quốc gia “.vn” hiện hành.
Vấn đề của bạn với Công ty TNHH A thuộc về lĩnh vực tranh chấp thương mại giữa hai bên, NĐK không thể can thiệp giải quyết được. Một số lời khuyên dành cho bạn:
– Khi đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” bạn hãy liên hệ với Nhà đăng ký của VNNIC, trong trường hợp có bất cứ vấn đề gì liên quan đến quyền lợi chủ thể, Nhà đăng ký quản lý tên miền sẽ có trách nhiệm giải quyết.
– Sau khi đóng phí duy trì cho tên miền của mình, để xác thực số năm tên miền được duy trì là bao nhiêu năm, bạn lưu ý kiểm tra thông tin tại hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn để biết thông tin chi tiết. Trong trường hợp Nhà đăng ký không thực hiện gia hạn đúng số năm như bạn yêu cầu thì bạn liên hệ ngay với Nhà đăng ký đó để được giải quyết thích đáng, tránh trường hợp bị mất tên miền đáng tiếc như trên.

– Chủ thể kiểm tra thông tin sở hữu, ngày hết hạn.

Rate this post