Tôi đăng ký dịch vụ theo plan 1 năm, giờ tôi muốn gia hạn theo plan 6 thàng thì như thế nào ?

  • Saturday 26/04/2014

Tôi đăng ký dịch vụ theo plan 1 năm, giờ tôi muốn gia hạn theo plan 6 thàng thì như thế nào ?

Nếu dịch vụ đó có plan 6 tháng, quý khách login http://daily.pavietnam.vn (Nếu quý khách là reseller ) hoặc vào http://id.pavietnam.vn ( nếu có tài khoản trả trước )

Tại Menu:

Quản lý dịch vụ

Quý khách search dịch vụ cần tìm, Tương ứng Icon chữ “i”. Quý khách click vào để chỉnh lại thời gian phù hợp cần gia hạn và cập nhật lại.

 

Rate this post