Tôi được biết khi đăng ký và sử dụng tên miền để xây dựng Website, thường là người sử dụng sẽ khai báo 02 bản ghi cấp dưới có www và không có www. Tuy nhiên, khi Ủy ban nhân dân tỉnh tôi đăng ký và sử dụng tên miền (ví dụ như www.thanhhoa.vn) để làm Website, tôi muốn khi gõ trình duyệt thanhhoa.vn thì vẫn hiện ra Website của mình. Cách làm này liệu có thực hiện được không? Xin giải thích rõ nguyên nhân?

  • Sunday 16/10/2016

Việc này không thể thực hiện được, bởi vì tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là tên miền cấp 2 dùng chung (tương tự như các tên miền .com.vn, .gov.vn) không thể cấp phát được mà chỉ để khai báo sử dụng chung. Tên miền dạng như thanhhoa.vn mà bạn đề cập là đuôi tên miền cấp hai dùng chung phân theo địa giới hành chính, khác với các tên miền vinhgia.thanhhoa.vn hay www.thanhhoa.vn (có chứa cụm từ đặc biệt “WWW.”) là các tên cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính.

Chính vì vậy không thể khai báo cụm từ thanhhoa.vn để sử dụng giống như các tên miền cấp hai dùng riêng khác dưới .vn (không liên quan đến tên địa danh 63 tỉnh, thành phố, ví dụ như abc.vn và www.abc.vn đều có thể link về cùng một Website).