Tôi muốn cập nhật thông tin liên hệ, DNS của tên miền .Gov.vn, tên miền bảo vệ thì làm thế nào ?

  • Tuesday 15/03/2016

Tên miền .Gov.vn và tên miền bảo vệ thuộc đối tượng được bảo vệ. Theo quy định Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, ngày 18/8/2015. Khi chủ thể cần thay đổi thông tin liên hệ, DNS cần hoàn tất hồ sơ thay đổi thông tin tên miền.
Quý khách download form tại https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html
Sau khi nhận hồ sơ, NĐK sẽ báo VNNIC cho phép NĐK update thông tin, DNS.
Hồ sơ quý khách gửi về
P.A Việt Nam ( Phòng dịch vụ khách hàng )
196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Sau khi nhận hồ sơ, NĐK sẽ cập nhật lại thông tin, DNS theo yêu cầu chủ thể.