Tôi muốn đăng ký tên miền cấp 2 có 1, 2 ký tự có được không?

  • Saturday 15/10/2016

Tên miền cấp 2 có 1, 2 ký tự là những tên miền có giá trị cao, đang được xem xét đưa vào danh sách tên miền dành cho đấu giá. Hiện tại chưa có các quy định hướng dẫn triển khai liên quan đến nội dung này, do vậy, bạn chưa thể đăng ký những tên miềncấp 2 có 1, 2 ký tự