Tôi muốn đăng ký tên miền dangcongsanvietnam.vn thì có được không?

  • Sunday 16/10/2016

Tên miền dangcongsanvietnam.vn là tên gọi của tổ chức Đảng, liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia nên tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ thì không được đăng ký tên miền này.