Tôi muốn đăng ký tên miền tin tức, báo chí, tạp chí cần những thủ tục gì?

  • Wednesday 22/07/2020

Diều cần lưu ý khi đăng ký tên miền tin tức, báo chí, tạp chí

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng: “Không phải là tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật”

Theo Quy định tại Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và khoản 7 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP, cá nhân không thuộc đối tượng được cấp phép hoạt động trang tin điện tử tổng hợp, báo chí, tin tức,…

Như vậy, chủ thể là cá nhân không thuộc đối tượng đăng ký tên miền tin tức; báo chí, tạp chí. Tên miền này chỉ cấp cho chủ thể là tổ chức đăng ký tên miền để cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, chủ thể có cam kết: đủ điều kiện là đối tượng được cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và sẽ hoàn tất các giấy phép theo quy định của pháp luật; Cam kết báo cáo lại tới Nhà đăng ký và VNNIC trước khi đưa tên miền vào hoạt động chính thức cho trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Thủ tục đăng ký tên miền tin tức, báo chí, tạp chí : 

+ Bản khai đăng ký tên miền .VN

+ Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền báo chí, tạp chí, tin tức

+ Giấy tờ liên quan hoạt động báo chí, tạp chí

Download tại  https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html 

4.5/5 - (80 bình chọn)