Tôi muốn thiết lập một trang thông tin điện tử tổng hợp cho tên miền tinnongtrongngay.com, như vậy tôi có cần đăng ký thêm tên miền .vn không?

  • Sunday 16/10/2016

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT: “Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam’’. Như vậy, bạn phải sử dụng ít nhất 01 tên miền .vn cho trang thông tin điện tử tổng hợp tinnongtrongngay.com của mình và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.